Untitled Document

สถิติวันนี้ :     1     คน
สถิติเดือนนี้ :     3942   คน
สถิติทั้งหมด :   47329   คน
Untitled Document


          “ร้านยาเบสท์ลำปาง” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 ในนามของ “ศูนย์สุขภาพเบสท์” นำทีมโดย เภสัชกร สุเรศว์ อโรร่า ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะทำร้านยาคุณภาพเพื่อประชาชนชาวลำปาง เพื่อให้ได้ร้านยาที่เสมือน “ศูนย์สุขภาพ” คอยให้คำแนะนำแก่ประชาชน และผู้ที่ต้องการใช้ยาต่างๆ

         “ร้านยาเบสท์” ได้ดำเนินการสาขาแรกที่ “ร้านยาเบสท์ สาขาอัศวิน” ที่อยู่ 260/74 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยจัดจำหน่ายยา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์ และเวชสำอาง ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวลำปางให้ความไว้วางใจ และรับบริการจาก “ร้านยาเบสท์” ด้วยดีตลอดมา จนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ของประชาชนชาวลำปาง เมื่อมีอาการไม่สบาย หรือต้องการเสริมสุขภาพตนเอง มักจะนึกถึง “ร้านยาเบสท์” เป็นอันดับแรกเสมอ

         จากนั้นมา “ร้านยาเบสท์” ได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยมีสาขาอยู่ที่ “ร้านยาเบสท์ สาขาสันติธรรม” ที่อยู่ 42/3-4 ถ.สันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วยดีเช่นกัน จากการตอบรับ และมีความผูกพันกับประชาชนทั้ง 2 จังหวัดอย่างดีตลอดมานั้น “ร้านยาเบสท์” จึงได้ขยายสาขาเพิ่มเป็นสาขาที่ 3 คือ “ร้านยาเบสท์ สาขาเสรี” ที่อยู่ 209,211,213-213/1-2 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

         ด้วยกำลังใจและการสนับสนุนจากประชาชนชาวลำปางและชาวเชียงใหม่อย่างดียิ่ง “ร้านยาเบสท์” จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด และได้รับบริการที่ประทับใจ สมกับที่ให้โอกาส “ร้านยาเบสท์” เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวของท่าน
Copyright © . All Rights Reserved.